<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=597919036985109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Van een virtueel team naar een echt team

Van een virtueel team naar een echt team

Geschreven door Vlerick Business School
op 9-jan-2019 16:06:00
in Leadership

Virtuele teams zijn vandaag alomtegenwoordig in de meeste organisaties. Maar als mensen over virtuele teams nadenken, denken ze vooral aan alles wat mis kan gaan. Ze zijn zo bang voor de nadelen van deze manier van werken dat ze vergeten om naar de mogelijkheden te kijken. Prof. Smaranda Boros over de voordelen van een virtueel team dat een echt team wordt.

Virtuele teams werken inderdaad niet op dezelfde manier als teams die fysiek bij elkaar zitten. Maar die virtuele teams hebben ook heel wat zichtbare voordelen. Ze kunnen op heel wat manieren uitblinken als ze goed worden georganiseerd en geleid. Welke stappen moet je dan ondernemen om dat te bereiken

HET PROCES

Samengevat: als je virtuele teams leidt, probeer je altijd te zorgen voor een gedeelde visie en een gedeeld aanvoelen. Dat is de essentie van alles.
Hoe doe je dat?
• Als je het team samenstelt en leidt, schenk dan evenveel aandacht aan de hardware als aan de software. Concreet? Breng structuur en sfeer in het proces.

• Wees persoonlijk en professioneel tegelijk! Dat moet in het begin van het proces het motto zijn voor elke vergadering. Stel je doelen op twee niveaus:

(1) zorg voor een klik binnen het team

(2) zorg dat iedereen hetzelfde idee heeft van de reden waarom ze er zijn en van wat ze moeten doen.

• Zorg voor een goede technologie om informatie te delen. En die de groep ook ondersteunt. Tip: kies de technologie in functie van het doel waarvoor je het nodig hebt. Maak eerst duidelijk wat je ervan verwacht: er is altijd een oplossing zodra je weet wat je nodig hebt.

DE MENSEN

Communiceren via de computer betekent niet dat je met een computer communiceert.

Organiseer virtuele koffiehoeken. Denk aan informele momenten tijdens vergaderingen. Waarom? Zo wissel je meer informele informatie uit en komen spontane gesprekken tot stand. Organiseer ook gemeenschappelijke activiteiten en momenten in de virtuele wereld die de functie van de echte koffiehoek of het cafébezoekje na het werk vervangen. Virtueel teamwork hoeft, en mag zelf niet gewoon een droge, taakgerichte opdracht zijn. De interpersoonlijke sociale kant van de interactie moet aanwezig zijn en gevoed worden.

Ken de middelen die je in je team nodig hebt (teamleden moeten elkaars capaciteiten, realiteiten en gevoeligheden kennen) en gebruik ze goed. Vraag je mensen constant informatie te delen, ook al is dit niet werkgerelateerd. De aanwezigheid van ‘extra informatie’ (redundantie) in communicatie is van groot belang om in te spelen op crisissen in virtuele teams.

Vergeet de basis niet. Bijvoorbeeld door een informeel telefoongesprekje met teamleden.

De mens is een homo ludens. Spel en plezier zijn belangrijk! Speel samen online games als virtuele teambuilding en denk eraan om de sfeer luchtig te houden met af en toe een grapje en wat humor. Heel wat conflicten voorkom je door een grappige repliek op het juiste moment. Denk eraan: online vertrouwen bouw je op door je taken goed uit te voeren en vroege successen zijn van groot belang om de motivatie op afstand te stimuleren. Organiseer het proces daarom op zo’n manier dat die vroege successen gegarandeerd zijn.

JIJ

Evident is het natuurlijk niet. Want als je een virtueel team leidt, heb je enkele paradoxale vaardigheden nodig die zelden te vinden zijn in een en dezelfde persoon.  Aan de ene kant moet je een uitgebreide structuur tot stand brengen en vooraf grondig plannen om aan de voorwaarden te voldoen waaronder het werk kan starten. Aan de andere kant moet je ook kunnen loslaten: je moet zowel communicatie als coördinatie decentraliseren en toelaten dat de dringende processen hun eigen gang gaan.

• Probeer een ervaren en grondige planner en centralisator te zijn en tegelijk een inclusieve katalysator die kan opgaan in de achtergrond.
• Als je geen digital native bent, leer dan online te leven en jezelf en het proces frequenter te sturen. Of nog beter: werk samen met een millennial!

New Call-to-action

Plaats een reactie

  Blog-updates ontvangen?

  Recente artikels

  Contact

  Sihame Ghaddab contact.jpg
  Saar Dhaene
  Customer Relationship Manager
  +32 9 210 98 84

  Accreditaties & rankings

  Equis
  Amba
  AACSB
  FT Financial Times