<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=597919036985109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Werken in de freelance-economie

Werken in de freelance-economie

Geschreven door Vlerick Business School
op 12-nov-2018 9:00:22
in Leadership

De ‘gig economy’ of freelance-economie groeit overal in de wereld. Tegen 2025 werkt volgens onderzoek 35% van de bevolking in de Verenigde Staten als freelancer of zelfstandige. In de EU vormen dit type werkenden 20% van de actieve bevolking. Dat betekent dat heel wat mensen in de nabije toekomst geen traditionele werknemer meer zullen zijn.

VERLANGEN NAAR FLEXIBILITEIT

Die trend wordt aangedreven door een toenemend verlangen naar flexibiliteit. Voor de mensen zelf kan werken als freelancer een manier zijn om meer zin te brengen in het beroepsleven of om de dingen die ze belangrijk vinden prioriteit te geven. Voor organisaties betekent gebruikmaken van freelancers dat ze alleen maar mensen hoeven in te huren wanneer ze hun vaardigheden nodig hebben.

Die regeling kan heel voordelig zijn. Maar ze heeft ook nadelen. Freelancers kunnen stress ervaren door een onvoorspelbaar inkomen en onvoorspelbare agenda’s en ze kunnen zich geïsoleerd voelen. Veel mensen gebruiken dat als een reden om kritiek te leveren op de freelance-economie. Maar Katleen De Stobbeleir, professor in leiderschap bij Vlerick Business School stelt: ‘De freelance-economie is er nu eenmaal en zal hoogstwaarschijnlijk groeien. We moeten ons dus niet afvragen of we ervoor zijn of ertegen. We moeten ons eerder afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor alle betrokken partijen werkt.’

HOE ZORG JE ER DAN VOOR DAT HET WERKT?

Katleen De Stobbeleir: ‘Bedrijven hebben de vaardigheden van freelancers nodig. Om die vaardigheden binnen te halen, moeten ze soms freelancers inhuren. Voor een manager betekent dat mogelijk dat de helft van zijn team uit werknemers bestaat en de andere helft uit freelancers. ‘Je kunt freelancers niet promoveren of ze werknemer van de maand maken. Managers moeten met zulke zaken rekening houden als ze een geschikte relatie tot stand willen brengen.’

De Stobbeleir zegt dat managers zich voor ogen moeten blijven houden dat freelancers niet gewoon ‘leveranciers’ zijn. Ze stelt: ‘Ze hebben een talent dat moeilijk te vinden is. Daarom moet je misschien wel harder werken om ze te houden en dat betekent een nieuwe uitdaging voor managers.’ Ze raadt managers aan om freelancers eerder te behandelen als partners dan als leveranciers. Zo kan het bijvoorbeeld in sommige gevallen de moeite zijn om ze uit te nodigen voor personeelsuitstapjes en andere evenementen.

WAT HEBBEN FREELANCERS NODIG

‘Recent onderzoek van Petriglieri, Ashford en Wrzesniewski (2018) toont aan dat freelancers actief connecties opbouwen om op het werk te excelleren. Als werknemer heb je automatisch een netwerk. Maar freelancers hebben dat niet en dus bouwen ze er een voor zichzelf op’, zegt ze. Ze voegt eraan toe: ‘Ze zijn vaardig in zelfleiderschap: ze leggen contacten met goede teams en ze stellen voor zichzelf teams samen. En ondanks de flexibiliteit van het werken als freelancer ontwikkelen ze eigen routines, met vaste uren of vaste werkmomenten.

Ze hebben ook hun favoriete werkplekken. Dat kan een thuiskantoor zijn of een coffeeshop. Maar het belangrijkste is dat ze ruimtes hebben die ze met werk associëren en die niet thuis zijn.’

VERSCHILLENDE TYPES VAN NETWERKEN OPBOUWEN

Onderzoek van Ibarra heeft aangetoond dat mensen verschillende types netwerken opbouwen en dat het voor freelancers belangrijk is om ze ook op te bouwen, aldus De Stobbeleir:

Functionele netwerken – mensen die freelancers helpen beter te worden in hun job
Netwerken voor ontwikkeling – als zelfstandige krijg je geen opleiding op het bedrijf. Je hebt dus mentoren/coaches nodig.
Strategische netwerken – freelancers leggen contacten met mensen die mogelijk relevant zijn voor hun toekomstige ontwikkeling of voor toekomstig werk.

‘Die contacten hebben een doel’, zegt ze, ‘freelancers zijn selectief. Ze gebruiken een innerlijk kompas voor wat ze willen zijn of doen als professional of voor het type werk dat ze zoeken en ze gebruiken het om de mensen te vinden die ze daarvoor nodig hebben.’

ZOEK HET JUISTE EVENWICHT

Deze kennis kunnen managers gebruiken om fantastische werkervaringen voor freelancers tot stand te brengen: de juiste ruimtes en mogelijkheden bieden om de besten aan te trekken en te behouden. De Stobbeleir zegt: ‘Het is belangrijk dat je het goede evenwicht vindt. Uiteindelijk bestaat een deel van de waarde die freelancers aan een project leveren dat ze nieuwe perspectieven met zich meebrengen en kritisch kunnen blijven en advies kunnen geven. En beetje afstand kan nuttig zijn. Om dat evenwicht te vinden moet er een dialoog zijn op het moment dat het contract wordt gesloten. Het is belangrijk dat organisaties op die manier denken en niet een beleid opleggen dat stelt dat iemand die geen werknemer is geen recht heeft op voordelen.’

Voor de freelancers zelf is het belangrijk dat ze nadenken over succes- en overlevingsstrategieën. Ze hebben veel autonomie en organiseren zichzelf en hun werk. Je moet er dus voor zorgen dat ze de juiste opportuniteiten krijgen en de beste contacten kunnen leggen.

ZORG ERVOOR DAT HET VOOR IEDEREEN WERKT

De Stobbeleir zegt dat er echt leiderschap nodig is om de freelance-economie te doen werken. Ze stelt: ‘Bij leiderschap draait het om mensen leiden en voor mensen zorgen en ze niet behandelen als een middel dat kan worden weggegooid. ‘Vanuit het perspectief van de freelancers is het belangrijk dat ze kunnen netwerken, dat ze kunnen samenkomen met mensen en gelijkaardige posities en collectieve stem hebben.’ De Stobbeleir zegt dat heel wat organisaties zich aan de freelance-economie aanpassen. We moeten er allemaal voor zorgen dat de freelance-economie productief en verantwoord voor iedereen werkt.

New Call-to-action

Leave comment

  Blog-updates ontvangen?

  Recente artikels

  Contact

  Sihame Ghaddab contact.jpg
  Sihame Ghaddab
  Customer Relationship Manager Executive MBA
  +32 9 210 98 28

  Accreditaties & rankings

  Equis
  Amba
  AACSB
  FT Financial Times